︎
Wojciech Niedzielko
MISSING / ZAGINIENI 2006 - 2017
ISBN 978-3-9524642-7-4
Artist Book
236 pages / stron
140 photographs / zdjęcia
Paperback 
Biel/Bienne, 2017
Run / obieg: 400
Breite: 21.5 cm
Höhe: 21.5 cm
Language / język: E / PL
Text / tekst: Jakob Bąk /
Jolanta Ciesielska 
Graphic design / projekt graficzny: Wojciech Niedzielko / Haus am Gern
In "Missing/Zaginieni 2006-2017" the Polish artist and photographer Wojciech Niedzielko collects pictures of missing persons' reports, which he has found and photographically documented for over ten years on lamp posts, bus stops and house walls. The photos are supplemented by two illuminating essays by art historians Jolanta Ciesielska and Jakub Bąk.

W "Missing / Zaginieni 2006-2017" polski artysta i fotograf Wojciech Niedzielko zbiera zdjęcia powiadomienia o poszukiwaniu osób zaginionych, które od ponad dziesięciu lat znajduje i fotograficznie dokumentuje na słupach latarni, przystankach autobusowych i ścianach domów. Dopełnieniem zdjęć są dwa oświetlające eseje historyków sztuki Jolanty Ciesielskiej i Jakuba Bąka.
CHF 22 / € 20

︎ ︎ (creditcard only)
︎ ︎ (via email & invoice)

→ related items